Kosten

Kosten voor kraamzorg

De kosten voor kraamzorg worden jaarlijks vastgesteld door de overheid (www.nza.nl). Kraamzorg wordt in de Zorgverzekeringswet binnen de basisverzekering altijd vergoed. Het aantal uren kraamzorg dat wordt vergoed is minimaal 24 en maximaal 80 uur. Het daadwerkelijke aantal uren wordt geïndiceerd op basis van het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg.

Voor kraamzorg dient de wettelijke eigen bijdrage in rekening gebracht te worden bij de verzekerde. Informeert u bij uw verzekeraar of de eigen bijdrage binnen uw aanvullende verzekering voor vergoeding in aanmerking komt. U ontvangt van ons een factuur van de eigen bijdrage na afloop van de zorgverlening.