Certificaten

Certificaten

Kraam & Co is in het bezit van het HKZ/ISO Certificaat, dat staat voor kwaliteit binnen de organisatie. Voor u betekent ons certificaat, dat uw kraamtijd wordt gekenmerkt door uitstekende kwaliteit. Het kan ook betekenen dat er tijdens de kraamtijd een kwaliteitstoetsing van de kraamverzorgende plaatsvindt over de zorg die aan u wordt verleend.. Bekijk certificaat.

 

Erkende opleidingsorganisatie

Kraam & Co is door de SBB erkend als opleidingsorganisatie. Al onze kraamverzorgenden hebben een erkend diploma voor kraamverzorgende of zijn hiervoor in opleiding. De leerlingen en stagiaires krijgen deskundige begeleiding van praktijkopleiders. Bekijk certificaat.

Klachtenreglement

Wij beschouwen de mogelijkheid om een klacht in te dienen als onderdeel van de hoogstaande kwaliteit van de zorg die wij leveren. Mocht een klacht naar uw mening niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan nodigen wij u uit die klacht schriftelijk onder de aandacht van de manager te brengen.

Kraam & Co beschikt over een klachtenreglement dat u kunt opvragen bij de organisatie.

Privacyreglement

Kraam & Co werkt met een privacyreglement. Het reglement stelt u in staat uw gegevens op te vragen en geeft inzicht in wie toegang heeft tot uw gegevens. Wanneer u de persoonsgegevens wilt opvragen, dan is dit mogelijk via een schriftelijke aanvraag bij de organisatie.

Alle medewerkers die betrokken zijn bij de levering van kraamzorg zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Zij verstrekken zonder uw toestemming geen gegevens aan derden mits noodzakelijk in het kader van risicosignalering, volgens de meldcode. Ook dit zorgt ervoor dat u in alle rust en privacy kunt genieten van uw kraamtijd.

logo-kckz (2)