Certificaten

Certificaten

HKZ VVT

Kraam en Co is in het bezit van het HKZ VVT certificaat en voldoet tevens aan de NEN-EN-ISO 9001:2015. Bekijk certificaat

     

Erkende opleidingsorganisatie

Kraam & Co is door de SBB erkend als opleidingsorganisatie. Al onze kraamverzorgenden hebben een erkend diploma voor kraamverzorgende of zijn hiervoor in opleiding. De leerlingen en stagiaires krijgen deskundige begeleiding van praktijkopleiders. Bekijk certificaat.

Klachtenreglement

Wij beschouwen de mogelijkheid om een klacht in te dienen als onderdeel van de hoogstaande kwaliteit van de zorg die wij leveren. Mocht een klacht naar uw mening niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan nodigen wij u uit die klacht schriftelijk onder de aandacht van de manager te brengen.

Kraam & Co beschikt over een klachtenreglement dat u kunt opvragen bij de organisatie.

Privacyreglement

Kraam & Co werkt met een privacyreglement. Het reglement stelt u in staat uw gegevens op te vragen en geeft inzicht in wie toegang heeft tot uw gegevens. Wanneer u de persoonsgegevens wilt opvragen, dan is dit mogelijk via een schriftelijke aanvraag bij de organisatie.

Alle medewerkers die betrokken zijn bij de levering van kraamzorg zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Zij verstrekken zonder uw toestemming geen gegevens aan derden mits noodzakelijk in het kader van risicosignalering, volgens de meldcode. Ook dit zorgt ervoor dat u in alle rust en privacy kunt genieten van uw kraamtijd.

Missie
Kraamzorg is noodzakelijke en toegankelijke zorg. Het zorgt voor een veilige start, voor gezonde kinderen en moeders, richt zich op de zelfredzaamheid van ouders en voorkomt dure zorg nu en later.

Visie
Kraam & Co. is een begrip, wordt aanbevolen door haar stakeholders, levert goede kraamzorg door geschoolde enthousiaste kraamverzorgenden en groeit zowel financieel als in schaalgrootte.

logo-kckz (2)